Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor

NASSAU GARAGEPORT SVERIGE 

 1. Allmänna villkor

1.1              Dessa allmänna försäljningsvillkor och leverans gäller för alla inköp som görs på:

 1.  www.nassau-door.se “webplats”
 2.  eller köp eller beställningar via telefonisk kontakt till NASSAU Garageport Sverige

 

 1. Kontaktinformation

2.1            Avtal träffas mellan dig och Nassau Door A/S (i fortsättningen nämnt NASSAU)

Krogagervej 2

5750 Ringe

Org.nr.: 34 39 15 13

Tlf.: 010 – 888 55 32

E-post: garageport@nassau-door.se

 

 1. Avtal ingått

3.1               Vid beställning på hemsidan, www.nassau-door.se

3.1.1            Bindande avtal med NASSAU anses för ha ingått, när order är mottagen på NASSAU
server.

3.2               Telefonbeställning

3.3              NASSAU´s offert erbjudande gäller i 30 dagar från offert datum om inte annat avtalats skriftligen och bekräftats av NASSAU. Bindande avtal ingås mellan kunden och NASSAU när NASSAU offert erbjudande accepteras i form av order från kunden.

3.4               Bestämmelser i övrigt

3.4.1          Efter ordermottagning skickar NASSAU en orderbekräftelse så snart som möjligt via e-post med information om ordernummer, namn och adress, betalningsmetod, leveransadress och en översikt över beställda varor.

3.4.2          För beställningar på webbplatsen kommer beställningsbekräftelsen inte att finnas tillgänglig senare på webbplatsen när du lämnar sidan och du uppmanas därför att skriva ut och spara orderbekräftelsen som skickas via e-post.

 

 1. Priser och betalningsvillkor

 4.1              Alla angivna priser är i SEK inklusive moms, som anges på hemsidan vid beställning eller anges i erbjudandet, det aktuella priset. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel samt uppenbara felaktiga priser. Misstänkta fall av falska beställningar och bedrägeriförsök polisanmäls.

4.2               Vid beställning på hemsidan www.nassau-door.se gäller följande

4.2.1            När du använder betalkortet debiteras betalningskortet först när varorna skickas från fabriken.

4.2.2          NASSAU använder krypteringslösningar mot betalning, så att all information som lämnas i samband med betalningen kommer att skyddas.

4.3               Vid telefonförsäljning

 

4.3.1          Förfallodag framgår av den skickade faktura. Vid försenad betalning debiteras kunden med räntesats på 2%. per månad. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 2% per månad. Denna ränta gäller även om betalningsförseningen beviljas. Kunden har inte rätt att bibehålla betalning på grund av att inte ta emot leveransen vid avtalad tid, ska betalning göras som om leveransen hade skett enligt avtalet.

4.3.2          I den utsträckning den överenskomna leveranstiden skjuts upp till följd av kundens egen önskan är kunden ändå skyldig att betala eventuell kontant belopp som har avtalats. NASSAU har rätt att debitera hanteringskostnaderna i samband med eventuell försenad leverans.

4.3.3          NASSAU reserverar, med de begränsningar som kan förekomma i hypotekslagen, rätten till den sålde, tills inköpspriset med tillägg av upplupna kostnader har betalats.

 

 1. Leverans – tid och plats

 5.1              Förväntad leverans tid  från NASSAU normalt inom 4 veckor efter att du får  orderbekräftelsen. Montering sker inte vid leverans men inom ca 2 veckor efter leverans eller enligt överenskommelse. Eventuellt avvikande leveranstid framgår av orderbekräftelsen.

5.2              Varorna levereras till den adress som anges i orderbekräftelsen. Varorna levereras till tomtgränsen om kunden bor i villa eller till porten om du bor i lägenhet, om inget annat är avtalat.

5.3              Leveransen uteblir om kunden inte har betalat  enligt avtalet.

5.4              Engångsförpackningen ingår i priset och Kunden står själv för bortföring av förpackningen

 1. Ångerrätt

 6.1              Kunden har inte rätt att ångra köp av garageportar eller tillbehör till garageportar, som tillverkas enligt kundens egna mått/specifikationer eller anpassas på annat sätt till kunden. Kunden har således inte rätt att utnyttja ångerrätten för bland annat inköp av garageportar som tillverkas i enlighet med kundens eget uttalande om dimensioner och / eller färg eller inköp av tillbehör som är anpassade till porten som är tillverkad enligt kundens specifikationer. Efter mottagning av orderbekräftelse ska det kontrolleras av kunden att alla måttspecifikationer stämmer inom 2 arbetsdagar.

6.2              För alla andra inköp (standardprodukter) kan kunden utnyttja sin ångerrätt. Om kunden vill använda ångerrätten måste kunden meddela NASSAU skriftligt inom 14 dagar efter att kunden har mottagit varorna.

6.3              Ångerblankett som kan användas för att utnyttja avbeställningsrätten kan hämtas hos konsumentverket. http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

6.4              När kunden har informerat NASSAU om att han önskar utöva sin ångerrätt ska kunden leverera eller skicka varan till NASSAU vid den adress som anges i punkt 2.1 ovan, inom 14 dagar. Kunden måste själv stå för värdeminskning under hantering och täcka fraktkostnaderna för returnering av varorna.

6.5              När NASSAU har mottagit varan i gengäld, eller om kunden har returnerat varan i obruten förpackning, återbetalar NASSAU inköpspriset. Om varorna är föremål för nedsättning på grund av andra skäl än den hantering som har varit nödvändig för att bestämma varornas art, egenskaper och hur de fungerar kommer inköpspriset att betalas med avdrag för den förlust som nedskrivningen kan leda till.

 

 1. Reklamation – brister

 7.1              Det är 2 års garanti på alla våra varor. Kunden kan inte åberopa fel som upptäcks senare än 2 år efter att varorna har levererats. Kunden har rätt till lagstadgagde reklamationsrätten på 3 år.

7.2              Om varan visar sig innehålla fel eller defekter innanför reklamationsperioden, är NASSAU skyldig att åtgärda fel/brister. Om det inte går att reparera objektet, eller om NASSAU anser att det inte är lämpligt att reparera det, förbinder sig NASSAU till att leverera en ny, felfri vara efter mottagening av den defekta produkten. Om ersättning eller reparation inte är möjlig kommer NASSAU att återbetala inköpspriset.

7.3              Om varan är defekt måste kunden reklamera skriftlig inom rimlig tid med bilddokumentation. Om ett klagomål inte uppkommer inom rimlig tid 2 månader kommer kunden att förlora sin rätt till reklamation.

7.4              Vid retur av defekta varor måste kunden ange vad felet är. Klagomålet måste lämnas till NASSAU vid den adress som anges i punkt 2.1 ovan.

7.5              NASSAU är inte ansvarig för eventuella brister som härrör från omständigheter som uppstår efter varorna har levererats till följd av att varorna ändras eller är felaktigt monterats eller som en följd av service utförd av andra personer än NASSAU, eller varan blivit utsat for överlast, eller varan använts för ett annat ändamål än vad den är avsedd för, bortfaller NASSAUs skyldighet att åtgärda felet utan kostnad upphör att gälla.

7.6              NASSAU är inte ansvarig för eventuella förseningar eller bristande överensstämmelse med avtalet på grund av force majeure-situationer såsom naturkatastrofer, krig, jordbävning, orkaner, tät dimma osv…

7.7              NASSAU ansvarar för produkten i enlighet med produktansvarslagen PAL.

7.8              NASSAUs skadeståndsansvar är i vilket fall som helst begränsat till priset på produkten.

 

 1. Montering och service arbete

 8.1              Om avtalet omfattar monterings- eller servicearbete, måste kunden se till att sådant arbete kan startas vid den överenskomna tiden och att kundens egna och andra leverantörers arbete är inrättat så att NASSAUs arbete kan genomföras enhetligt efter det har börjat. NASSAU är inte skyldig att utföra arbetet på ett kontinuerligt sätt. Arbetet kan utföras i flera dagar.

8.2              Kunden måste se till att produkten är ställt på ett torrt och säkert sätt, så att produkten är oskadad och klar för installation vid installationens början. Kunden står själv för risken för produkten från tidpunkten efter leveransen.

8.3              NASSAU förbehåller sig rätten att debitera kunden för eventuella kostnader som uppstår i samband med förseningar som orsakas av kundens omständigheter och sådana kostnader faktureras separat. Om förseningen är signifikant kan NASSAU kräva att kunden även täcker NASSAUs indirekta förlust om beror på förseningen.

9.Klagomål vid inköp på NASSAUs webshop

9.1              Om en tvist uppstår mellan kunden och NASSAU avseende köpet, kan kunden väcka ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som hjälper privatpersoner med kostnadsfritt förfarande.

9.2    Kunden kan också väcka ärendet till vanliga domstolar. NASSAU har en plats i Danmark.

9.3. Kunder med hemort i ett annat EU-land kan lämna in tvister som uppstår mellan NASSAU och kunden angående kundens köp som skickas till den europeiska plattformen för online tvistlösning, http://ec.europa.eu/odr. Vid klagomål kan kunden ange NASSAU e-postadress. 

 

 1. Användning av cookies när du köper på webbplatsen

 10.1            Cookies är små textfiler som innehåller bokstäver och siffror som tillhandahålls av din dator eller annan elektronisk enhet. Cookies uppstår när du använder en webbplats som använder cookies och de används för att registrera vilka webbplatser du har besökt, för att hjälpa dig att fortsätta på webbplatsen du var eller de kan komma ihåg dina språkinställningar eller andra önskningar.

10.2            Om NASSAU använder cookies tillhandahålls information om användningen och syftet med de uppgifter som erhållits via cookies. NASSAU kommer att begära samtycke innan kakor används för dig. Nödvändiga cookies för att säkerställa funktionalitet och inställningar kan fortfarande användas utan att få samtycke.

10.3            NASSAU använder följande typer av cookies:

 • Tekniska cookies: För de flesta webplatser är tekniska cookies nödvändiga för att websidorna ska fungera korrekt. De ser också till att användaren av en webplats inte faller ut.
 • Statistik cookies: Används för att optimera webbdesign, användbarhet och effektivitet.
 • Marknadsförings cookies: Används för att visa annonsering för den produkt eller erfarenhet som kunden tidigare nämnde.
 • Personlig cookie: Används information för att sortera innehåll så att innehåll som är relevant för kunden visas.

10.4            Du kan alltid neka att cookies används på din dator genom att ändra inställningen i din webbläsare. Var du hittar inställningarna beror på vilken webbläsare du använder. Om du inte använder cookies finns det många funktioner och tjänster på internet som du inte kan dra nytta av.

 

 1. Personuppgifter

 11.1            Den information som kunden lämnar i samband med en order är registrerad hos NASSAU Garageport Sverige, som därför ansvarar för uppgifterna.

11.2            NASSAU använder mottagna data om kunden för fullföra beställningen och kunna tillhandahålla den nödvändiga tjänsten. De data vi använder omfattar följande:

Information som kunden själv lämnar

Den information som kunden lämnar i samband med en beställning, inklusive information om namn, adress, telefonnummer och e-postadress, erhålls för att uppfylla kundens beställning och för att klara eventuella klagomål. Informationen erhålls således endast för att uppfylla NASSAU Garageport Sverige’ s överenskommelse med kunden.

Automatiskt insamlad data (inköp på webbplatsen)

De digitala lösningarna NASSAU använder bygger på olika teknologier med föremål att säkra enkel användning och säkerhet. Dessa tekniker samlar automatiskt data för att ge den bästa lösningen, antingen direkt från NASSAU eller från en annan på NASSAUs vägnar. Analys av klickflödesdata och cookies är exempel på detta. Behandlingen av informationen är därför också i kundens intresse.

11.3            NASSAU behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgifterna. Registrerad information lämnas inte till tredje part. Kunden kan kontakta NASSAU för att veta vilken data NASSAU hanterar om kunden, eller om informationen ska raderas eller korrigeras.

11.4            NASSAU Garageport Sverige kommer endast att avslöja kundinformation till tredje part om det överensstämmer med villkoren här. NASSAU Garageport Sverige använder underleverantörer och andra dataprocessorer som utför arbete på NASSAUs vägnar. De nuvarande tjänsterna kan vara till exempel serverhotell och systemunderhåll, analys, betalningslösningar, adress- och kreditkontroll, e-posttjänst etc. De relevanta parterna får endast tillgång till uppgifter i den omfattning som krävs för att de ska kunna leverera sina tjänster och produkter. Parterna kommer att vara avtalsmässigt skyldiga att behandla all information strängt konfidentiell och har således inte tillåtelse att använda andra data än att uppfylla sina avtalsförpliktelser gentemot NASSAU Garageport Sverige, och NASSAU Garageport Sverige kontrollerar att parterna uppfyller sina skyldigheter.

11.5            Informationen lagras så länge som det är tillåtet enligt gällande regler och informationen raderas när den inte längre är nödvändig. Lagringstiden beror på informationens art och bakgrunden för lagringen.

***

Försäljningsvillkoren och leveranserna ändrades senast den [05.11.19]