Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor

NASSAU GARAGEPORT SVERIGE 

 1. General

1.1              Dessa allmänna försäljningsvillkor och leverans gäller för alla inköp som gjorts

 1. a) www.nassau.se, ”webplats”
 2. b) och telefonorder från Nassau Garageport Sverige.

 

 1. Kontaktinformation

2.1              Samtliga avtal om inköp ingås med: Nassau Garageport Sverige, ”NASSAU”.

Strandveien 33

3050 Mjøndalen

Org.nr.: 934 566 912

Tlf.: 010 – 888 55 32

Epost: info@nassau.se

 

 1. Avtal

3.1               Vid beställning på hemsidan, www.nassau.se

3.1.1            Bindande avtal med NASSAU är undertecknat när ordern är mottagen på NASSAUs server.

3.2               Telefonbeställning

3.3              NASSAUs erbjudande gäller i 30 dagar, om inte annat avtalats och skriftligen bekräftats av NASSAU. Bindande avtal ingås när NASSAUs erbjudande accepteras i form av en orderbekräftelse.

3.4               Övriga avsättningar

3.4.1          Efter beställning har NASSAU skickat en orderbekräftelse så snart som möjligt via e-post med information om ordernummer, namn och adress, betalningsmetod, leveransadress och en översikt över beställda varor.

3.4.2          För beställningar på webbplatsen kommer beställningsbekräftelsen inte att finnas tillgänglig senare på webbplatsen och kunden uppmanas därför att skriva ut och lagra orderbekräftelsen som skickas via e-post.

 

 1. Priser och betalningsvillkor

 4.1              Alla angivna priser är i SEK inklusive moms, som anges på hemsidan vid beställning eller anges i erbjudandet, är det aktuella priset.

4.2               Vid beställning på hemsidan www.naussau.se gäller följande

4.2.1            När du använder ett betalkort vid betalning debiteras betalningskortet endast när varorna skickas.

4.2.2          NASSAU använder krypteringslösningar mot betalning, så att all information som lämnas i samband med betalningen kommer att skyddas.

4.3               Vid telefonförsäljning

4.3.1          Betalningsfristen anges i fakturan. Vid försenad betalning debiteras kunden med räntesats på 1,5%. per påbörjad månad. Denna ränta gäller även om betalningsförseningen beviljas. Kunden har inte rätt att bibehålla betalning. Om köparen inte tar emot leveransen vid avtalad tid, undantas detta från skyldighet att betala och betalning sker som om leveransen hade skett enligt avtalet.

4.3.2          I den utsträckning den överenskomna leveranstiden skjuts upp till följd av kundens egna omständigheter är kunden ändå skyldig att betala eventuell kontant belopp som kan ha avtalats. NASSAU har rätt att debitera en avgift på 1 000 kronor för nackdelar i samband med eventuell försenad leverans.

4.3.3          NASSAU reserverar, med de begränsningar som kan förekomma i hypotekslagen, ett försäljningslån i den sålde, tills inköpspriset med tillägg av upplupna kostnader har betalats.

 

 1. Leverans – tid och plats

 5.1              NASSAU levererar normalt produkten inom ca. 4 veckor efter att du skickat orderbekräftelsen. Montering sker inte vid leverans men inom ca 2 veckor efter leverans eller efter vidare överenskommelse. Avvikande leveranstid kommer eventuellt att visas i orderbekräftelsen.

5.2              Varorna levereras till den adress som anges i orderbekräftelsen. Leverans är till hamn / ingång.

5.3               Leverans sker inte om kunden är uppdaterad med alla betalningar enligt avtalet.

5.4              Engångsförpackning ingår i priset och ingen återbetalning ges för eventuell retur av förpackningen. Kunden måste tillhandahålla och betala för att ta bort förpackningen.

 

 1. Uttag

 6.1              Kunden har inte rätt att köpa portar eller tillbehör till hamnar, som tillverkas enligt kundens egna specifikationer eller anpassas på annat sätt till kunden. Kunden har således inte rätt att utnyttja ångerrätten för bland annat inköp av hamnar som tillverkas i enlighet med kundens eget uttalande om dimensioner och / eller färg eller inköp av tillbehör som är anpassade till en hamn som är tillverkad enligt kundens specifikationer.

6.2              För alla andra inköp (standardprodukter) kan kunden utnyttja sin ångerrätt. Om kunden vill använda rätten till återkallelse måste kunden meddela NASSAU inom 14 dagar efter att kunden har mottagit varorna.

6.3              Återkallningsformuläret som kan användas för att utnyttja avbeställningsrätten kan hämtas här:
https://signform.no/dss/index.php?view=forms&id=12

6.4              När kunden har informerat NASSAU om att han önskar utöva sin ångerrätt ska kunden leverera eller skicka varan till NASSAU vid den adress som anges i punkt 2.1 ovan, inom 14 dagar. Kunden måste täcka kostnaderna för att returnera varorna.

6.5              När NASSAU har mottagit varan i gengäld, eller om kunden har returnerat varan, återbetalar NASSAU inköpspriset. Om varorna är föremål för nedsättning på grund av andra skäl än den hantering som har varit nödvändig för att bestämma varornas art, egenskaper och hur de fungerar kommer inköpspriset att betalas med avdrag för den förlust som nedskrivningen kan leda till.

 

 1. Klagomål – saknas

 7.1              Det finns en 2 års garanti på alla varor. Kunden kan inte åberopa fel och fel som uppträder senare än 2 år efter att varorna har levererats.

7.2              Om föremålet inom klagomålet visar sig vara besvärligt med fel eller defekter, är NASSAU skyldig att rätta till dessa. Om det inte går att reparera objektet, eller om NASSAU anser att det inte är lämpligt att reparera det, förbinder sig NASSAU sig att leverera en ny, felfri sak för att lämna in den defekta produkten. Om ersättning eller reparation inte är möjlig kommer NASSAU att återbetala inköpspriset.

7.3              Om varan är defekt måste kunden annonsera inom rimlig tid. Om ett klagomål inte uppkommer inom rimlig tid kommer kunden att förlora sin rätt att göra defekten aktuell.

7.4              Vid retur av defekta varor måste kunden ange vad fel eller fel är. Klagomålet måste lämnas till NASSAU vid den adress som anges i punkt 2.1 ovan.

7.5              NASSAU är inte ansvarig för eventuella brister eller brister som härrör från omständigheter som uppstår efter varorna har levererats till följd av att varorna ändras eller är felaktigt installerade eller som en följd av service utförd av andra personer än NASSAU, annars fel eller fel. används för det ändamål som inte är avsett för NASSAUs skyldighet att åtgärda felet eller att felet utan kostnad upphör att gälla.

7.6              NASSAU är inte ansvarig för eventuella förseningar eller bristande överensstämmelse med avtalet på grund av force majeure-situationer.

7.7              NASSAU ansvarar för produkten i enlighet med produktansvarslagen.

7.8              NASSAUs skadeståndsansvar är i vilket fall som helst begränsat till priset på produkten.

 

 1. Montering och service arbete

 8.1              Om avtalet omfattar monterings- eller servicearbete, måste kunderna se till att sådant arbete kan startas vid den överenskomna tiden och att kundens egna och andra leverantörers arbete är inrättat så att NASSAUs arbete kan genomföras enhetligt efter det att det har börjat. NASSAU är inte skyldig att utföra arbetet på ett kontinuerligt sätt.

8.2              Kunden måste se till att produkten är lagrad på ett torrt och säkert sätt, så att produkten är oskadad och klar för installation vid installationens början. Kunden har också risken för produkten från tidpunkten för leveransen.

8.3              NASSAU förbehåller sig rätten att debitera kunden för eventuella kostnader som uppstår i samband med förseningar som orsakas av kundens omständigheter och sådana kostnader faktureras separat. Om förseningen är signifikant kan NASSAU kräva att kunden även täcker NASSAUs indirekta förlust som beror på förseningen.

 

 1. Klagomål på inköp på NASSAUs hemsida

9.1              Om en tvist uppstår mellan kunden och NASSAU avseende köpet, kan kunden väcka ärendet till förmedling i konsumentrådet.

9.2              Om mäklaren inte leder till en lösning kan kunden väcka sitt klagomål till konsumentklagomålet.

9.3. Kunden kan också väcka ärendet till vanliga domstolar. NASSAU har en plats i Danmark.

 

 1. Användning av cookies när du köper på webbplatsen

 10.1            Cookies är små textfiler som innehåller bokstäver och siffror som tillhandahålls av din dator eller annan elektronisk enhet. Cookies uppstår när du använder en webbplats som använder cookies och de används för att registrera vilka webbplatser du har besökt, för att hjälpa dig att fortsätta på webbplatsen du var eller de kan komma ihåg dina språkinställningar eller andra önskningar.

10.2            Om NASSAU använder cookies tillhandahålls information om användningen och syftet med de uppgifter som erhållits via cookies. NASSAU kommer att begära samtycke innan kakor används för dig. Nödvändiga cookies för att säkerställa funktionalitet och inställningar kan fortfarande användas utan att få samtycke.

10.3            NASSAU använder följande typer av cookies:

 • Tekniska cookies: För de flesta webplatser är tekniska cookies nödvändiga för att websidorna ska fungera korrekt. De ser också till att användaren av en webplats inte faller ut.
 • Statistik cookies: Används för att optimera webbdesign, användbarhet och effektivitet.
 • Marknadsförings cookies: Används för att visa annonsering för den produkt eller erfarenhet som kunden tidigare nämnde.
 • Personlig cookie: Används information för att sortera innehåll så att innehåll som är relevant för kunden visas.

10.4            Du kan alltid neka att cookies används på din dator genom att ändra inställningen i din webbläsare. Var du hittar inställningarna beror på vilken webbläsare du använder. Om du inte använder cookies finns det många funktioner och tjänster på internet som du inte kan dra nytta av.

 

 1. Personuppgifter

 11.1            Den information som kunden lämnar i samband med en order är registrerad hos NASSAU Garageport Sverige, som därför ansvarar för uppgifterna.

11.2            NASSAU använder mottagna data om kunden för fullföra beställningen och kunna tillhandahålla den nödvändiga tjänsten. De data vi använder omfattar följande:

Information som kunden själv tillhandahåller

Den information som kunden lämnar i samband med en beställning, inklusive information om namn, adress, telefonnummer och e-postadress, erhålls för att uppfylla kundens beställning och för att klara eventuella klagomål. Informationen erhålls således endast för att uppfylla NASSAU Garageport Sverige’ s överenskommelse med kunden.

Automatiskt insamlade data (inköp på webbplatsen)

De digitala lösningarna NASSAU använder bygger på olika teknologier med sikte på enkel användning och säkerhet. Dessa tekniker samlar automatiskt data för att ge den bästa lösningen, antingen direkt från NASSAU eller från en annan på NASSAUs vägnar. Analys av klickflödesdata och cookies är exempel på detta. Behandlingen av informationen är därför också i kundens intresse.

11.3            NASSAUs behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgifterna. Registrerad information lämnas inte till tredje part. Kunden kan kontakta NASSAU för att veta vilken data NASSAU hanterar om kunden, eller om informationen ska raderas eller korrigeras.

11.4            NASSAU Garageport Sverige kommer endast att avslöja kundinformation till tredje part om det överensstämmer med villkoren här. NASSAU Garageport Sverige använder underleverantörer och andra dataprocessorer som utför arbete på NASSAUs vägnar. De nuvarande tjänsterna kan vara till exempel serverhotell och systemunderhåll, analys, betalningslösningar, adress- och kreditkontroll, e-posttjänst etc. De relevanta parterna får endast tillgång till uppgifter i den omfattning som krävs för att de ska kunna leverera sina tjänster och produkter. Parterna kommer att vara avtalsmässigt skyldiga att behandla all information strängt konfidentiell och har således inte tillåtelse att använda andra data än att uppfylla sina avtalsförpliktelser gentemot NASSAU Garageport Sverige, och NASSAU Garageport Sverige kontrollerar att parterna uppfyller sina skyldigheter.

11.5            Informationen lagras så länge som det är tillåtet enligt gällande regler och informationen raderas när den inte längre är nödvändig. Lagringstiden beror på informationens art och bakgrunden för lagringen.

***

Försäljningsvillkoren och leveranserna ändrades senast den [11.09.19]

Spara & Dela vagn
Din kundvagn sparas och du får en länk. Du eller någon med länken kan använda den för att hämta din kundvagn när som helst.
Back Spara & Dela vagn
Din kundvagn kommer att sparas med produktbilder och information samt totala vagnar. Skicka sedan den till dig själv eller en vän med en länk för att hämta den när som helst.
Your cart email sent successfully :)