Disclaimer

Rättsliga villkor för användning av webplatsen

Detta är en beskrivning av de juridiska villkoren för användningen av denna webplats. När du använder sidorna förstår du riktlinjerna nedan:

1. Utgivare
Denna webplats publiceras av NASSAU Garageportar Sverige, Krogagervej 2, 5750 Ringe, Danmark.

2. Innehåll
Informationen på denna sida är främst avsedd för NASSAU´s kunder, pressen, sökande, leverantörer och studenter. Det är vår önskan att informationen på denna sida ska vara så exakt och fullständig som möjligt.

Enligt dansk lag avvisar dock NASSAU ansvaret för nya situationer baserat på information från denna webplats.

3. Upphovsrätt
Denna webplats är föremål för gällande dansk lag, och eventuella tvister ska avgöras enligt dansk lag.

Förutom gällande dansk lag bifogas följande begränsningar till användningen av denna sida:

www.nassau-door.se eller delsidor (inkl. olika språkvarianter) får inte kopieras, ändras, vidarebefordras eller på annat sätt reproduceras utan NASSAU Garageport Sverige skriftliga samtycke. Det är dock tillåtet att skriva ut material för privat och icke-kommersiell användning utan ytterligare tillstånd.

4. Länkar till websidan
Om det finns en önskan om att länka till den här webplatsen, bör länken hänvisas till framsidan. Det är inte tillåtet att skapa djupa länkar på sidan. NASSAU Garageport Sverige kan begära att länkar till webplatsen tas bort utan ytterligare berättigande.

NASSAU Garageport Sverige avstår från ansvar för sidor som är länkade till denna sida via länkar.

5. Ansvar
Användning av denna webplats är på användarens egen risk. NASSAU Garageport Sverige kan inte på något sätt ställas till ansvar för skador på program och utrustning.

NASSAU Garageport Sverige säger ifrån eventuella skadeståndsanspråk till följd av användningen av denna webplats, enligt dansk lag.

nassau, softline, garageport, garageportar