Var ska jag placera elkontakt till min garageportmotor?

Elkontakt till garageportmotor

Våra samtliga garageportar är fullt automatiska. Våra garageportar öppnas och stängs dessutom via en motor vilket medför att garageportmotorn behöver en elkontakt. Följaktligen innebär det att du behöver koppla garageportmotorn till en elkontakt (230V), som vi rekommenderar att du placerar i garagetaket.

Vart ska elkontakten sitta?

Om du ännu inte har installerat elkontakten i ditt garage men du vet däremot vart din garageport ska monteras, se då till att placera elkontakten i närheten av utrymmet där du kommer att montera din garageportmotor.

Vart sitter Garageportmotorn?

Vi rekommenderar att du placerar garageportmotorn ca. 3,3m inne i garaget, i mitten av porthålet. Motorns ledning är ca. 50 cm lång och elkontakten måste därför placeras inom detta område. Med hänsyn till motorns ledning rekommenderar vi därför att du placerar elkontakten ca. 20 cm till höger eller vänster om garageportmotorns placering.

För en porthöjd på 1830 – 2125 mm rekommenderar vi ett rumsdjup på 3100 mm
Vid en porthöjd på 2126 – 2330 mm rekommenderar vi däremot ett rumsdjup av 3350 mm
Vid en porthöjd på 2331 – 3000 mm rekommenderar vi slutligen ett rumsdjup av 4145 mm

Du bör inte heller placera elkontakten i mitten (där garageportmotorn är placerad), eftersom det inte kommer finnas utrymme till det. Önskar du dig däremot en mindre synlig elinstallation, rekommernderar vi, att du flyttar elkontakten ytterligare 30-40 cm bakåt. Resultatmässigt medför det att du kan få en mindre synlig installation bakom garageportmotorn.

Du kan hitta manual till garageport motorn HÄR.