Utrymmeskrav för garageportar

Utrymmeskrav för garageportar – En NASSAU garageport kräver mycket lite utrymme för montering

Utrymmeskrav för Garageportar

Du kan beställa NASSAU Garageportar upp till 5 meter bredd och 3 meter höjd. Se tabellen nedan  utrymmeskrav för gargeportar.

Du kan välja själv att ta måtten på din nya garageport eller låta NASSAU stå för måttagningen. Om du väljer ett TRYGGHETSPAKET i webshoppen, kommer en av våra montörer ut och mäter samt säkrar, att alla platskrav är uppfyllda, innan vi påbörjar produktionen av din nya Garageport. 

Om du önskar själv att stå för måttagningen, måste du i portöppningen:

  1. Mäta bredden i toppen och botten. Ta utgångspunkt från var måtten är störst
  2. Därefter mät höjden från högra och vänstra sida. Ta utgångspukt i var måtten är störst
  3. Kontrollera sidoplats på högra och vänstra sida (se platskrav schema)
  4. Se platskrav för överhöjden (se platskrav schema)
  5. Mät rumsdjup (se platskrav schema)

Se videoguide som visar hur du tar måtten på din nya garageport.

utrymmeskrav - svensk

Garageport – Välj paketlösning eller montering själv

På NASSAU hjälper vi dig gärna med både uppmätning och montering av din nya garageport. Du har möjlighet att välja exakt det som just passar dig. Oavsett om du vill mäta och montera din garageport själv eller av våra montörer. Om du väljer måttagning i vår webshop kontaktar vi dig för att avtala tiden för måttagningen av din garageport så att vi säkerställer att alla utrymmeskrav uppfylls innan vi börjar tillverka din nya garageport. Således lämnas alla risker och ansvarsområden till NASSAU med hänsyn till att måtten är korrekta och utrymmeskraven är uppfyllda.

Du väljer fritt i vårt Garageport webshop om du själv eller vi kommer att montera din nya garageport.

Utrymmeskrav för garageportar

Överhöjd: Garageporten går horisontellt in under taket. Överhöjden används till att montera skensystemet samt motor.

Sidoplats: Garageporten monteras alltid på insidan av garagemuren för att göra hålet så stort som möjligt. Sidoplatsen / karmen ska användas för monterering av porten.

Rumsdjup: NASSAU Garageport  åker upp horisontellt in i garaget under taket. Det måste därför vara tillräckligt med utrymme så porten kan åka in. Eventuellt reduktion av rumsdjup vid vänt motor: 12 cm i reduktion

Rekommenderad standard placering av väggkontakten 1x 230V

  • Vid porthöjd 1,83 m – 3,00 m: I en rumsdjup av 3,10 m – 4,15 m, 20 cm till höger eller vänster om portöppningens mitten.

Anmärkningar:

  • Byggnadskonstruktionen måste vara plan och stabil för montage.
  • Golvet måste vara plant, och för nybyggnation måste golvet formas innan installationen.
  • Det rekommenderas utåtgående lutningen i golvet vid portöppningen.
  • Vid existerande snedda karmar rekommenderas karmset från NASSAU. Den fås i samma färg som garageporten så de passar tillsammans.

Med en garageport från NASSAU får du bästa möjliga användningen av utrymmet i ditt garage. Det ger dig mer komfort och daglig glädje. En NASSAU garageport är monterad sådan att den inte tar onödigt utrymme i själva öppningen. Samtidigt öppnas porten alltid vertikalt i sektionsenheterna och tar därmed ingen plats framför porten.

Nybyggnation eller renovering av garaget?

Oavsett om du bygger ett helt nytt garage eller renoverar det gamla så är utrymmesbehov detsamma. Vi tror inte på att två hus har samma behov och samma gäller garageportar. Därför tillverkar vi alltid garageporten enligt dina individuella mått. Detta säkerställer att porten inte tar upp mer utrymme än nödvändigt och samtidigt får du mest utrymme i själva öppningen. Inga standardmått vid NASSAU, bara special mått.