Automatisk lift i mitt garage, vilken garageport ska jag välja?

Automatisk lift i garaget

Är du osäker på vilken garageport du ska välja om du önskar ha en automatisk lift i ditt garage?

Om du planerar att ha en automatisk lift i ditt garage, ska du vara uppmärksam på garagets frihöjd och dessutom höjden på garageporten. Vi på NASSAU tillverkar garageportarna utifrån dina individuella mått och behov med en maximal höjd på 3000. Höjden ger dig en unik möjlighet att montera en billift under din garageport, som mäter 3 meter i höjden.

Lyfthöjden för en automatisk lift, till exempel en kolumnlift eller en saxlift, är vanligtvis 1-1,5 meter. Dessutom måste bilen som hissen ska lyfta ingå i den totala höjden. Till exempel är en av de mest sålda familjebilarna i Danmark en Volkswagen Passat, som mäter ungefär 1,5 meter i höjden.

Saxlift

En saxlift är ett arbetsbord som kan höjas och sänkas till önskat läge. Saxlift är en säker och stabil lift till arbetsuppgifter som exempelvis inte kräver en stor lyfthöjd.

2-Pelarlyft

Hissar med två pelare fyller inte så mycket utrymme eftersom stödarmarna kan vikas. Detta medför att du har möjlighet att använda en del av golvutrymmet till något annat när du inte använder hissen.

Garageport upp till 3 meter i höjden

Vi rekommenderar att du väljer en 3 meter hög NASSAU Garageport om du vill ha en automatisk lift i ditt garage. Däremot, behöver du en ännu större garageport som mäter mer än 3 meter i höjden behöver du beställa det via det lokala försäljningsombudet.