Är NASSAU Garageportar “Blower Door Testad”?

“Blower Door Test” av garageport

En “blower door test” är inte ett test av garageporten, men ett test av byggnadstätheten i allmänhet. Fläkten är inställd i en dörröppning. Vi informerar dig om garageportens lufttäthet är klass 3 (se EN 12426) som är tillämplig på alla NASSAU garageportar. Därför kan NASSAU Garageportar inte vara ““blower door testet”.

Garagedörrens isoleringskapacitet kallas också garageportens U-värde på garagedörren är 0,5 W/m2K

Om du behöver ett exakt beräknat U-värde måste vi veta garageportens dimensioner och specifikationer (med/utan fönster). En garageport med ett fönster har ett dåligt U-värde än en garageport utan ett fönster.